​Skriv en E-mail:

Info@elevkollegiet.dk

Ring til os:

86 22 90 08

Beboerrådet

ElevKollegiet har nedsat et beboerråd, som består en alle beboerne på stedet, hvoraf én af beboerne vælges som formand for beboerrådet. Formandspladsen er på valg efter et år eller hvis to tredjedele af beboerne ønsker det.

Formålet med beboerrådet er at sikre medinddragelse af beboerne på ElevKollegiet, herunder at skabe et formaliseret rum for beboerne, hvor de i fællesskab kan vende forskellige temaer, der fylder i huset, herunder fremkomme med ønsker for forandringer og gennem formanden videregive dette til forstanderen. Der deltager ikke personale på beboerrådsmøderne – det kan dog, med ønske fra beboerne, gøres undtagelsesvis.​

Rammen er således, at rådet omfatter samtlige beboere på ElevKollegiet. Det er frivilligt om beboerne ​ønsker at deltage, men alle er velkomne. Der afholdes i udgangspunktet beboerrådsmøder en eller to gange om måneden. Beboerrådsformanden indkalder og afvikler møderne, ligesom der tages referat af indholdet i møderne. Efterfølgende afholder formanden møde med forstanderen, hvor indholdet drøftes og beslutninger træffes eller tages med videre til drøftelse på efterfølgende personalemøde, hvorefter der træffes beslutning, hvis muligt. Det kan være beslutninger omhandlende sommerferie/vinter-aktiviteter, beslutninger om indretning, beslutninger om kostplan, ligesom almindelige temaer, der vedrører den daglige drift og trivsel kan diskuteres og besluttes.

Beboerrådsformanden har ansvaret for at afholde opfølgningsmøde med beboerne for at orientere om beslutninger.​

ElevKollegiet   |   Høvej 35 - 37   |   8200 Aarhus N   |   Tlf.: 61 61 43 71   |   E-mail: birgit@elevkollegiet.dk  |  CVR: 25841832