​Skriv en E-mail:

Info@elevkollegiet.dk

Ring til os:

86 22 90 08

Støttebeboer​

Se artikkel her

​Er du en velfungerende ung studerende på over 18 år, som forstår dig på menneskelige relationer, er opgaven som støttebeboer på ElevKollegiet måske noget for dig.

ElevKollegiet er et bosted for unge mellem 18 og 30 år, der ikke klar til en selvstændig boform, men i en overgangsperiode har brug for at bo et sted med udvidet støtte, vejledning og socialpædagogisk behandling.

Vi har plads til 10 unge og to støttebeboere.

Den person vi søger skal være ansvarsfuld og tillidsvækkende. Det er vigtigt, at du har forståelse for mennesker og har gode relationelle kompetencer. Du skal kunne lide at snakke med unge om både dagligdagsting, og om de vanskeligheder de har. 

​Den grundlæggende tanke er, at støttebeboeren fungerer som rollemodel for de unge. På samme tid er det vigtigt, at du er indstillet på at være i faglige dialoger med det pædagogiske personale, og således ser dine pædagogiske og mellemmenneskelige kompetencer som et personligt udviklingsfelt.

Vi forventer ligeledes, at du efter aftale deltager i dagligdagen på stedet, og at du både formelt og uformelt deltager i samværet med de unge. Det kan være enkelte maddage eller aktiviteter. Du indgår ikke i den faste vagtplan, og opgaven vil have et omfang, hvor du kan passe studier og lønnet arbejde ved siden af. Det præcise omfang aftales individuelt ved ansættelse.

Du betaler 750 Kr. om måneden for kost og logi. Du får et buskort af ElevKollegiet, ligesom du efter endt ophold får en udtalelse med fra stedet.

Kontakt forstander Birgit Larsen på mail eller telefon for yderligere oplysninger.

ElevKollegiet   |   Høvej 35 - 37   |   8200 Aarhus N   |   Tlf.: 61 61 43 71   |   E-mail: birgit@elevkollegiet.dk  |  CVR: 25841832