​Skriv en E-mail:

Info@elevkollegiet.dk

Ring til os:

86 22 90 08

Menneskesyn, kerneopgaver, pædagogik, faglige tilgange og metoder på ElevKollegiet

Formålet med ophold på ElevKollegiet er overordnet, gennem botræning, jobtræning og social færdighedstræning, at bringe beboeren i en positiv psykologisk og social udvikling, med det formål at gøre vedkommende så selvstændig og deltagende i det almindelige samfundsliv som muligt.

ElevKollegiets pædagogiske kerneopgaver tager således sit udgangspunkt i

  • botræning,
  • jobtræning og
  • social færdighedstræning.

På ElevKollegiet arbejder vi altid ud fra følgende pædagogiske tilgange og metoder.

  • Relationspædagogik
  • KRAP
  • Miljøterapeutisk tilgang

Under hver af de underliggende faner findes en mere uddybende beskrivelse af kerneopgaverne, de pædagogiske tilgang og metoder samt centrale områder i den pædagogiske indsats på ElevKollegiet.​

ElevKollegiet   |   Høvej 35 - 37   |   8200 Aarhus N   |   Tlf.: 61 61 43 71   |   E-mail: birgit@elevkollegiet.dk  |  CVR: 25841832