​Skriv en E-mail:

Info@elevkollegiet.dk

Ring til os:

86 22 90 08

Den interne dagbeskæftigelse på ElevKollegiet​

Beboerne, der bliver indskrevet på ElevKollegiet, er ofte kendetegnede ved ikke at have været i stand til at honorere de krav, forventninger samt forpligtigelser, der stilles på det ordinære arbejdsmarked, i traditionelle virksomhedspraktikker eller i uddannelsessystemet.

De har derfor ofte behov for et mere intensivt, rummeligt samt individuelt tilrettelagt forløb, hvilket vi har mulighed for at imødekomme i vores tilbud om intern dagbeskæftigelse.

Der kan ligeledes være tale om situationer, hvor igangværende beskæftigelses-/uddannelsesforløb bryder sammen, og beboeren derfor midlertidigt har behov for intern dagbeskæftigelse for at opretholde en hensigtsmæssig rytme i sin hverdag indtil nyt eksternt tilbud er på plads.

Vi tilstræber således altid at aktivere de beboere, som af forskellige årsager, ikke er aktiveret ud af huset i ekstern uddannelse, beskæftigelse eller virksomhedspraktik i vores interne dagbeskæftigelse, således beboeren holdes beskæftigede - på det aktuelt mulige niveau - og ikke går i stå.

"Aktivering" i ElevKollegiets interne dagbeskæftigelse sker altid i samarbejde med de relevante samarbejdspartnere, herunder myndighedsrådgivere, beskæftigelsessagsbehandlere, virksomhedskonsulenter, andre tilbud m.m., og er altid med det fokus, at styrke beboeren i at komme nærmere en eller anden form for uddannelse/ beskæftigelse/aktivering eksternt.

Formål:

Formålet med den interne dagbeskæftigelse på ElevKollegiet er således, gennem et rummeligt og individuelt tilrettelagt forløb, at støtte beboeren i at komme nærmere et eksternt forløb, herunder at blive bedre rustet til på sigt at kunne komme i ekstern virksomhedspraktik, uddannelse eller beskæftigelse (på ordinære eller særlige vilkår).

Der er overordnet set fokus på udvikling af færdigheder, døgnrytme-stabilisering, evne til indgåelse i forpligtigende fællesskaber, evne til indgåelse i et arbejdshierarki, udvikling af arbejdsidentitet, afklaring af interesseområder, registrering og observationer ift. udviklingspotentiale samt forudsætninger for arbejde/uddannelse.

ElevKollegiets interne dagbeskæftigelse består af:

 • ​Værksted og forefaldende arbejde i samarbejde med vores fagpædagog, der udover at være pædagog er uddannet tømrer
 • ​Køkken og forefaldende arbejde i samarbejde med en fast pædagog, der har et særligt fokus på den botræning, der foregår i og omkring særligt et køkken

Indholdet i den interne dagbeskæftigelse kan i et vist omfang variere afhængig af elementer såsom årstid, antal beboere i intern dagbeskæftigelse og selvfølgelig det faktum, at vi, inden for de faktiske rammer, altid tilstræber at lave vores indsatser så individuelt tilrettelagte som muligt og med udgangspunkt i den enkelte.

Det tilstræbes, at vi, når en beboer begynder i intern dagbeskæftigelse, i samarbejde med denne udformer en uge-arbejdsplan. Dette gøres for at skabe den nødvendige ramme og struktur for beboeren, og for at kunne skabe arbejdspunkter og mål med indsatsen samt observere og registrere udvikling.

Indholdet og omfaget af den interne dagbeskæftigelse udformes i et samarbejde mellem medarbejderne i den interne dagbeskæftigelse, beboeren og de relevante samarbejdspartnere såsom myndigheds g/eller beskæftigelsesrådgivere. Ugeplanens form tager sit udgangspunkt i beboeren, og kan enten være lavet på skrift eller fx. pitogrammer og af mere eller mindre beskrivende karakter, afhængigt af beboerens behov.

Værkstedet og forefaldende arbejde:

Vores interne dagbeskæftigelse i værkstedet omfatter pt. to værksteder; hvor der er mulighed for at deltage og lære sammen med vores fagpædagog.

 • ​Et ”større” værksted, hvor der er plads til at arbejde med reparation af cykler og scootere, male, svejse, bygge borde til eget værelse m.v. Derudover består opgaverne her ligeledes af forefaldende arbejde herunder græsslåning og andre mindre vedligeholdsopgaver på og omkring ElevKollegiet
 • Et ”mindre” værksted (finværksted), hvor der kan arbejdes med mindre ting såsom at bygge egne højttalere, sprøjtelakering og smykker.

Køkkenet og forefaldende arbejde:

ElevKollegiet har et stort professionelt køkken, hvor der er mulighed for at deltage og lære sammen med vores pædagog i køkkenet.

Arbejdet i køkkenet inddeler vi i tre hovedområder:

 1. Den praktiske køkkenfunktion
 2. Botræningsfunktionen
 3. Den individuelle indpasning i område 1 og 2
​Den praktiske køkkenfunktion er, at køkkenet har den primære funktion, at det skal kunne servicere beboere og medarbejdere med tre måltider om dagen. Her gælder det, at opgaven der skal løses er omdrejningspunktet.

Det overordnede formål med botræningsfunktionen i køkkenet er, at udvikle samt opbygge beboerens færdigheder ift. varetagelse af egen husholdning, således beboeren bedre er i stand til varetage egen husholdning ved udflytning.

Den individuelle tilpasning omhandler, at afdække den enkelte beboeres forudsætninger for oparbejdelse af færdighederne samt skabe de rette betingelser og skånehensyn for den enkelte beboer.

For at nærme sig formålet om størst mulig selvstændiggørelse ift. varetagelse af egen husholdning ved udflytning, så arbejdes der med nedenstående delmål.

Her er fokus udvikling og træning af relevante færdigheder:

 • Indkøb
 • ​Økonomi
 • ​Forståelse af forholdet mellem sundhed og ernæring
 • ​Håndtering af råvarer
 • ​Madlavning
 • ​Kunne finde og følge en opskrift til indkøb og tilberedning
 • ​Rengøring
 • ​Generel køkkenhygiejne

ElevKollegiet   |   Høvej 35 - 37   |   8200 Aarhus N   |   Tlf.: 61 61 43 71   |   E-mail: birgit@elevkollegiet.dk  |  CVR: 25841832