​Skriv en E-mail:

Info@elevkollegiet.dk

Ring til os:

86 22 90 08

Menneskesyn:
Vores menneskesyn er afgørende for karakteren af de relationer, som vi opbygger til beboerne. Vi er af den overbevisning, at menneskesynet eller den fremherskende diskurs definerer grundtonen i samværet med beboerne. Det er derfor ikke uden betydning, hvad vores tilgang til beboerne er.

Derfor tager vi altid udgangspunkt i følgende:

• Beboeren er et selvstændigt individ og skal behandles som sådan
• Beboeren udvikler sig bedst i ligeværdige relationer
• Beboeren skal være realistisk deltagende i forhold til afdækning af indsatsmål/behandlingsmål
• Beboeren kan have (og skal derfor sikres) ejerskab i forhold til egne udviklingsmål

ElevKollegiet   |   Høvej 35 - 37   |   8200 Aarhus N   |   Tlf.: 61 61 43 71   |   E-mail: birgit@elevkollegiet.dk  |  CVR: 25841832