​Skriv en E-mail:

Info@elevkollegiet.dk

Ring til os:

86 22 90 08

Takster

Elevkollegiet er godkendt til at indskrive beboere efter både § 107 og § 76.

Taksten for § 76 er 58.000 kr. pr. måned pr. 1.1.2019

Taksten  for § 107 er 40.000 kr. pr. måned  pr. 1.1.2019

Der kan være nogle helt særlige  omstændigheder, der afstedkommer en midlertidig forhøjelse af taksten. Dette aftales altid med den kommunele sagsbehandler forud for indskrivning.

Regninger fremsendes fra Jysk Børneforsog/Fredehjems hovedkontor.​

Beboerne dækker selv tøj, medicin, lommepenge og øvrige personlige fornødenheder

Beboerne betaler 3000 kr for kost og husleje pr.  måned:

Kost 800 kr

og

Husleje 2200 kr.

Dette opkræves fra den visiterende kommune.

Iværksættelse af ekstraordinære foranstaltninger sker alene, når dette indgår som en del af handleplanen og når betalingsspørgsmålet forinden er afklaret.

Opholdskommune træffer afgørelser vedr. udgifter til skolegang og/eller uddannelse.​

ElevKollegiet   |   Høvej 35 - 37   |   8200 Aarhus N   |   Tlf.: 61 61 43 71   |   E-mail: birgit@elevkollegiet.dk  |  CVR: 25841832