​Skriv en E-mail:

Birgit@elevkollegiet.dk

Ring til os:

61 61 43 71

Velkommen til ElevKollegiet i Lystrup

- et helhedsorienteret tilbud med fokus på botræning, jobtræning og udvikling af sociale færdigheder.

ElevKollegiet er et § 107 botilbud, der retter sig mod unge voksne, der, i en kortere eller længere periode, har behov for et midlertidigt botilbud og eller efterværn med udvidet støtte, vejledning og socialpædagogisk indsats;
​herunder botræning, jobtræning og social færdighedstræning.
Formålet med ophold på ElevKollegiet er overordnet, gennem botræning, jobtræning og social færdighedstræning, at bringe den unge i en positiv psykologisk og social udvikling.

​Med det formål at gøre vedkommende så selvstændig og deltagende i det almindelige samfundsliv som muligt.

ElevKollegiet er en selvejende institution oprettet af

Foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem

www.jyskborneforsorg.dk

ElevKollegiet er etableret iht. Servicelovens § 107 jf. § 144 stk.1 ElevKollegiet er godkendt til at have unge voksne i midlertidigt botilbud 

(jf. Servicelovens § 107)

og efterværn (jf. servicelovens § 76)

SocialtilsynMidt har tilsynspligten.​

Klik for at besøge socialttilsyns hjemmeside

ElevKollegiet   |   Høvej 35   |   8200 Aarhus N   |   Tlf.: 61 61 43 71   |   E-mail: birgit@elevkollegiet.dk  |  CVR: 25841832