Læs mere om os

ElevKollegiet er en selvejende institution under Foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem.


​ElevKollegiet er godkendt som midlertidigt botilbud jf. §107 i Serviceloven samt som børne- og ungehjem og opholdssted jf. §43 stk 1, nr. 6, og stk. 3 i Barnets lov henvendt til unge voksne med behov for midlertidigt botilbud og/eller ungestøtte jf. §114 stk. 1

Bo- og opholdsstedet Elevkollegiet

- et helhedsorienteret tilbud med fokus på botræning, jobtræning og socialfærdighedstræning.

Bo- og Opholdssted med fokus på botræning, jobtræning og social færdighedstræning​

Velkommen til bo- og opholdsstedet ElevKollegiet. ElevKollegiet er et helhedsorienteret tilbud med fokus på botræning, jobtræning og social færdighedstræning. Vi er beliggende i Aarhus, og her bor unge voksne fra Aarhus-området og resten af Jylland.

ElevKollegiets målgruppe har behov for et socialpædagogisk midlertidigt botilbud og/ eller ungestøtte med udvidet støtte, vejledning og socialpædagogisk indsats; herunder botræning, jobtræning og social færdighedstræning.

Målgruppen omfatter unge voksne i alderen 17,5 - 30 år, som kan have forskellige former for emotionelle, psykiske, sociale samt kognitive udfordringer, såfremt dette ikke udmønter sig i markant udadreagerende verbal eller fysisk adfærd. Derudover kan målgruppen have psykiatriske diagnoser eller lettere misbrugsproblematikker, såfremt dette ikke er hovedproblemstillingen. 

Målgruppen er ved indskrivning ofte kendetegnet ved ikke at have været i stand til at honorere de krav, der stilles på det ordinære arbejdsmarked eller uddannelsessystem.

Hvad er et bo- og opholdssted?

ElevKollegiet er godkendt som bosted og opholdssted for unge voksne. Vi har et overordnet formål om at bringe beboerne i en positiv psykologisk, færdighedsmæssig og social udvikling samt at skabe forudsætningerne for at den enkeltes ressource- og udviklingspotentiale kan komme i spil. Målet er, at beboerne støttes i en afklaring af fremtidig boform, beskæftigelse samt forsørgelse og opnår en tilværelse med så høj grad af selvhjulpenhed, deltagelse i samfundslivet samt oplevelse af livsduelighed og mening som muligt.

På ElevKollegiet støtter vi ​unge voksne med kognitive funktionsnedsættelser samt sociale og emotionelle udfordringer, herunder unge voksne med autisme og ADHD​.

 

Nedenfor kan du se, høre og læse beboernes fortællinger om hvordan det er at være beboer på ElevKollegiet.

Artikel ElevKollegiet - 2023

Kontakt os og hør mere om dette bo- og opholdssted

Sidder du tilbage med spørgsmål såsom: hvad er et bosted eller opholdssted? Eller hvordan kommer man på bosted eller opholdssted? Så er du velkommen til at kontakte os for at høre nærmere.

Kontakt os på telefon: 86 22 90 08 eller på mail: info@elevkollegiet.dk.

hus 1

læs mere om

At bo på Elevkollegiet

På ElevKollegiet bor der unge voksne mellem 17,5 og 30 år. På ElevKollegiet bliver du tilbudt støtte på de områder, hvor du har behov for det, og vi har et særligt fokus på det, som vi kalder botræning, jobtræning og social færdighedstræning.​

Information til

Sagsbehandleren

På ElevKollegiet lægger vi altid høj vægt på en grundig og seriøs visitationsproces. ElevKollegiet er et mindre sted, og en konsekvent respekt for målgruppeafgrænsningen er helt central, hvis vi skal tilbyde et trygt og befordrende udviklingsmiljø for beboerne - hvilket er en altid eksisterende faglig målsætning.

Om os

Formålet med opholdet på ElevKollegiet er overordnet, gennem botræning, jobtræning og socialfærdighedstræning, at bringe beboerne i en positiv psykologisk og social udvikling, med det overordnede formål at gøre vedkommende så selvstændig og deltagende i det almindelige samfundsliv som muligt. 

​Kontakt information

ElevKollegiet

Høvej 35-37, 8200 Aarhus N

Åbningstider

Hverdage 08:00 - 22:00

Weekend 11.30 - 22.00

Telefon: 86229008

E-mail: info@elevkollegiet.dk

Kontakt ElevKollegiet i dag

Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre mere om, hvad vi kan gøre for dig. Vi svarer hurtigst muligt

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt