Læs mere om os

ElevKollegiet er en selvejende institution under Foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem.


​ElevKollegiet er godkendt som botilbud jf. § 107 i Serviceloven samt som opholdssted jf. § 66 stk 1, nr. 5 i Serviceloven til unge voksne med behov for midlertidigt botilbud og/eller efterværn.

Bo- og opholdsstedet Elevkollegiet

- et helhedsorienteret tilbud med fokus på botræning, jobtræning og socialfærdighedstræning.

Opholdssted med fokus på træning af sociale færdigheder​

Velkommen til bo- og opholdssted ElevKollegiet. Vi giver et helhedsorienteret tilbud med fokus på botræning, jobtræning og socialfærdighedstræning. Vores bosted er beliggende i Aarhus, og her byder vi velkommen til alle udsatte unge mennesker fra Randers og resten af Midtjylland.

ElevKollegiets målgruppe har behov for et midlertidigt botilbud eller efterværn med udvidet støtte, vejledning og socialpædagogisk indsats; herunder botræning, jobtræning og social færdighedstræning. Målgruppen omfatter unge voksne i alderen 17-30 år, som kan have forskellige former for emotionelle, psykiske, sociale samt kognitive vanskeligheder, såfremt dette ikke udmønter sig i markant udadreagerende verbal eller fysisk adfærd. Derudover kan målgruppen have psykiatriske diagnoser eller lettere misbrugsproblematikker.

Hvad er et bosted?

ElevKollegiet er godkendt som bosted og opholdssted for unge. Vi har et overordnet formål om at bringe beboerne på vores bosted i en positiv psykologisk og social udvikling ved at gøre vedkommende så selvstændig og deltagende i det almindelige samfundsliv som muligt. Derudover er det en central faglig målsætning at støtte beboerne i en afklaring af fremtidig beskæftigelses- samt boform.

Vi hjælper psykiske syge unge eller unge autister, som ikke er i stand til at honorere de krav, forventninger samt forpligtigelser, der stilles på det ordinære arbejdsmarked, traditionelle virksomhedspraktikker eller i uddannelsessystemet.

​Kontakt os og hør mere om dette opholdssted

Sidder du tilbage med spørgsmål såsom: hvad er et opholdssted? Eller hvordan kommer man på opholdssted? Så er du velkommen til at kontakte os for at høre nærmere.

Kontakt os på telefon: 86 22 90 08 eller på mail: info@elevkollegiet.dk.

læs mere om

At bo på Elevkollegiet

På ElevKollegiet bor der unge voksne mellem 17 1/2 og 30 år. På ElevKollegiet bliver du tilbudt støtte på de områder, hvor du har behov for det, og vi har et særligt fokus på det, som vi kalder botræning, jobtræning og social færdighedstræning.​

Information til

Sagsbehandleren

På ElevKollegiet lægger vi altid høj vægt på en grundig og seriøs visitationsproces. ElevKollegiet er et mindre sted, og en konsekvent respekt for målgruppeafgrænsningen er helt central, hvis vi skal tilbyde et trygt og befordrende udviklingsmiljø for beboerne - hvilket er en altid eksisterende faglig målsætning.

Om os

Formålet med opholdet på ElevKollegiet er overordnet, gennem botræning, jobtræning og socialfærdighedstræning, at bringe beboerne i en positiv psykologisk og social udvikling, med det overordnede formål at gøre vedkommende så selvstændig og deltagende i det almindelige samfundsliv som muligt. 

​Kontakt information

ElevKollegiet

Høvej 35-37, 8200 Aarhus N

Åbningstider

Hverdage 07:00 - 23:00

Weekend 10.00 - 23.00

Telefon: 86229008

E-mail: info@elevkollegiet.dk

Kontakt ElevKollegiet i dag

Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre mere om, hvad vi kan gøre for dig. Vi svarer hurtigst muligt

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt