Elevkollegiet​

​Jobtræning

Målgruppen er ved indskrivning på ElevKollegiet oftest kendetegnet ved ikke at have været i stand til at honorere de krav, forventninger samt forpligtigelser, der stilles på det ordinære arbejdsmarked, traditionelle virksomhedspraktikker eller i uddannelsessystemet. Der vil derfor oftest være behov for et mere intensivt, rummeligt samt individuelt tilrettelagt forløb, hvilket kan imødekommes i ElevKollegiets tilbud om intern dagbeskæftigelse i vores værksted eller køkken. (se yderligere under punktet "Dagtilbud")

Målgruppen har generelt behov for støtte til at udvikle deres kompetencer ift. at kunne efterleve de krav og forventninger, der stilles.​

Formålet med jobtræningen er derfor at ruste den enkelte til på sigt at komme i ekstern praktik, uddannelse eller beskæftigelse.​

Jobtræningen udøves hovedsageligt i den daglige praksis gennem vores interne dagbeskæftigelse, hvor der til hver del er tilknyttet en fagpædagog. Her tilbydes beboerne støtte, vejledning og træning med udgangspunkt i den enkelte beboers kompetencer og behov.

Socialrådgiveren på ElevKollegiet deltager desuden med beboerne i diverse beskæftigelsesrettede samtaler, møder o.l. på jobcenter, praktiksteder, uddannelsessteder osv. Derudover kan der, i det omfang det er muligt, tilbydes støtte til at skabe/finde og tilrettelægge hensigtsmæssige og individuelt tilpassede eksterne praktikker i samarbejde med fx. sagsbehandler ved jobcenter.​

Derudover kan vi, gennem vores socialrådgiverfunktion, tilbyde en form for tovholderfunktion på beskæftigelses/uddannelses-delen ift. samarbejdet i og omkring praktikker/uddannelse. Dette er dog altid tilbud, som beboeren i større eller mindre grad kan vælge at benytte sig af.

​Nedenstående er nøgleord/fokuspunkter i jobtræningen:

Det grundlæggende:

 • Normalisere døgnrytmen
 • Skabe identitet
 • Realitetstilpasse indsigt i egne kompetencer
 • Fremtoning
 • Skabe forståelse, mening og dermed motivation for jobtræningen
 • ​Lære at tage initiativ og føle et ansvar

Arbejdsmoral:

 • ​​Fast struktur og faste arbejdstider
 • Træning i at følge og afslutte en arbejdsgang
 • Få en fornemmelse af "pligt."
 • Selvstændighed i forhold til opgaveløsningen

Det kollegiale:

 • Forståelse af arbejdsdeling og hierarkiets betydning på arbejdspladsen
 • ​Indsigt i kollegiale relationer
 • Samarbejde
 • Give den unge en forståelse af at egen indsats har værdi og har betydning for helheden

I starten tilpasser dagen sig den unge – men målet er den unge tilpasser sig dagen.​

Om os

Formålet med opholdet på ElevKollegiet er overordnet, gennem botræning, jobtræning og socialfærdighedstræning, at bringe beboerne i en positiv psykologisk og social udvikling, med det overordnede formål at gøre vedkommende så selvstændig og deltagende i det almindelige samfundsliv som muligt. 

​Kontakt information

ElevKollegiet

Høvej 35-37, 8200 Aarhus N

Åbningstider

Hverdage 08:00 - 22:00

Weekend 11.30 - 22.00

Telefon: 86229008

E-mail: info@elevkollegiet.dk

Kontakt ElevKollegiet i dag

Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre mere om, hvad vi kan gøre for dig. Vi svarer hurtigst muligt

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt