Elevkollegiet​

​KRAP - Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis

Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis, forkortet KRAP, er et socialpædagogisk koncept, som tager sit udgangspunkt i den anerkendende tilgang til andre mennesker, ved en systematisk inddragelse af de kognitive teorier og behandlingsformer, samt ved en udpræget vægt på det positive, det, der virker. 

Det ligger endvidere i KRAP, at vi bygger på en konstruktivistisk forståelse af mennesket i dets miljø. Hensigten med KRAP er at bibringe de mennesker, som vi til dagligt arbejder med, en større personlig og social kompetence, så de bedre kan udfolde sig socialt og samfundsmæssigt og herigennem opnå en højere livskvalitet. Et vigtigt element i KRAP er at sætte et positivt og anerkendende fokus på menneskers ressourcer – uden at benægte at der også kan være tale om svære belastninger og særlige behov.


KRAP er teoretisk og metodisk forankret i de kognitive behandlingsformer og i det ressourcefokuserede menneske- og behandlingssyn.

KRAP tilbyder en tilgang, herunder metoder og redskaber til at arbejde struktureret med pædagogiske processer, og hvor omdrejningspunktet er de menneskelige processer og udviklingen af tanker og adfærd i en anerkendende og ressourcefokuseret ramme. Ressourcesynet i KRAP indebærer, at afsættet altid vil være at opbygge det, som endnu ikke er der. Det kan handle om tænkning eller om udvikling af nye færdigheder. 

Når mennesker gør noget, som ret beset ikke er hensigtsmæssigt, så er tanken i KRAP, at personens reaktion er det bedste bud, som personen har lige nu - når man forstår det ud fra de grundvilkår og de mestringsstrategier, som personen har til rådighed. Hvis adfærden skal ændres grundlæggende, vil det kræve, at personen får nye "redskaber" og mestringsstrategier og får lært nye måder at håndtere situationerne på, når noget bliver svært. 

Dette illustrerer det menneskesyn, der ligger til grund i KRAP, og som ElevKollegiet deler; at alle mennesker gør det bedste, de kan! Samtidigt er omdrejningspunktet, at når et menneskes bedste bud på at håndtere sine udfordringer og sin tilværelse ikke er tilstrækkelig, så skal der være fokus på at udvikle og kvalificere dette bud. Vores rolle som professionelle er at rette fokus mod at udvikle de færdigheder, der kan kvalificere et menneskes handlinger og give livskvalitet og trivsel.

Desuden er der hentet inspiration i en lang række andre metoder og teorier, bl.a. i den systemiske teori, i adfærdspsykologien, hos ICDP og Marte Meo, hos Aaron Antonovsky og i Appreciative Inquiry/ Anerkendende Udspørgen.

KRAP indeholder analyser, metoder og værktøjer, som erfaringsmæssigt “virker”.​

Om os

Formålet med opholdet på ElevKollegiet er overordnet, gennem botræning, jobtræning og socialfærdighedstræning, at bringe beboerne i en positiv psykologisk og social udvikling, med det overordnede formål at gøre vedkommende så selvstændig og deltagende i det almindelige samfundsliv som muligt. 

​Kontakt information

ElevKollegiet

Høvej 35-37, 8200 Aarhus N

Åbningstider

Hverdage 08:00 - 22:00

Weekend 11.30 - 22.00

Telefon: 86229008

E-mail: info@elevkollegiet.dk

Kontakt ElevKollegiet i dag

Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre mere om, hvad vi kan gøre for dig. Vi svarer hurtigst muligt

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt