Elevkollegiet​

​ledige stillinger

ElevKollegiet søger engageret og faglig kompetent pædagog​

Vi søger engageret og faglig kompetent kollega, som brænder for og gerne har erfaring med at arbejde med socialt udsatte unge og unge med særlige behov.

Vi har 2 ledige stillinger, begge med ansættelse pr. 01. oktober 2020. Der er tale om et barselsvikariat og en fastansættelse, begge på 37 timer ugentligt.

ElevKollegiet er et botilbud i henhold til Servicelovens § 107; midlertidigt botilbud samt § 66; opholdssted for unge i efterværn ( § 76) med plads til 15 beboere i alderen 17 – 30 år.

ElevKollegiet arbejder med tre kerneområder; botræning, jobtræning og socialfærdighedstræning, og vi tilbyder herigennem en helhedsorienteret indsats, der altid tager sit udgangspunkt i den enkelte beboer og dennes ressourcer samt behov for støtte. Målgruppen er kendetegnet ved at have behov for en helhedsorienteret socialpædagogisk indsats, herunder botræning i bredeste forstand, jobtræning i diverse afskygninger, herunder erhvervs-/uddannelsesafklaring samt socialpædagogisk behandlingsindsats af emotionelle, psykiske, sociale og eller kognitive vanskeligheder. Fokus i indsatsen er at skabe fundamentet for at bringe den enkelte i en positiv psykologisk og social udvikling, med det formål at gøre denne så selvstændig og deltagende i det omgivende samfund som muligt. Se mere på www.elevkollegiet.dk.

Som pædagog på ElevKollegiet kommer du primært til at arbejde i eftermiddags-/aftentimerne og hver fjerde weekend.​

Dine kerneopgaver er:

 • At arbejde socialpædagogisk indenfor kerneområderne botræning, jobtræning og social færdighedstræning, med udgangspunkt i den enkelte beboer samt i gruppen.
 • I samarbejde med dine kollegaer at planlægge samt udføre de daglige pædagogiske aktiviteter og gøremål med beboerne
 • I samarbejde med beboere og kollegaer at få ElevKollegiet og dagligdagen på stedet til at fungere på stabil og tryg vis, herunder også deltage i madlavning og rengøring
 • At være tovholder (ElevKollegiets begreb for kontaktpædagog) på enkelte beboere
 • At arbejde målrettet og udviklingsorienteret med de kommunale handleplaner
 • At udvikle relevante interne pædagogiske udviklingsplaner, med udgangspunkt i den kommunale handleplan, i samarbejde med den konkrete beboer
 • ​At udforme funktionsudredninger og eller statusskrivelser på de beboere, du er tovholder for
 • Udforme fagligt funderede dagbogsnotater vedr. beboerne
 • At deltage i relevante møder vedr. de beboere, du er tovholder for, sammen med ledelsen

Dine kompetencer:

 • Du er uddannet pædagog, socialrådgiver, ergoterapeut eller anden relevant uddannelse
 • Du har forudsætningerne for, og gerne erfaring med, at udføre ovenstående kerneopgaver
 • Du har en anerkendende tilgang, samtidig med at du kan stille krav, være fastholdende og motiverende
 • Du er i stand til og har lyst til at danne og udvikle trygge og ligeværdige relationer med beboerne
 • Du kan arbejde motiverende, empatisk og kan møde beboerne respektfuldt
 • Du tør at være tydelig og sætte grænser
 • Du er ansvarsfuld og kan arbejde såvel selvstændigt som i samarbejde med andre
 • Du formår at arbejde med samt skabe struktur
 • Du er fagligt stærk – såvel verbalt som skriftligt
 • Du er i stand til at forholde dig nysgerrig, undrende og kritisk til såvel egen som dine kollegaers praksis
 • Du er psykisk robust og kan trives i et miljø, hvor der er tæt kontakt med beboerne, og hvor hele det faglige og følelsesmæssige register ofte er i spil
 • Du er en stabil og fleksibel arbejdskraft
 • Du ønsker at være med til kontinuerligt at udvikle stedet og den faglige tilgang med udgangspunkt i målgruppen og dennes behov
 • Du formår og har erfaring med at håndtere konflikter på en hensigtsmæssig måde
 • Du er god til og vil gerne det skriftlige arbejde
 • Du er selvstændig og trives med at arbejde individuelt såvel som teambaseret​​

Vi kan tilbyde:

 • Et meningsfyldt arbejde, hvor du dagligt bidrager til at skabe muligheder samt fundament for udvikling
 • En værdibaseret institution med et bredt funderet bagland
 • En arbejdsplads, hvor der er rum til nye tanker og kreative løsninger
 • En arbejdsplads, hvor der er daglig sparringsmulighed med dine kollegaer og ledelsen, herunder daglige overlap samt ugentlige personalemøder
 • En arbejdsplads, hvor der er løbende ekstern supervision
 • En arbejdsplads, hvor der er et tæt og respektfuldt samspil mellem ledelse, medarbejdere og beboere
 • En arbejdsplads, hvor du har mulighed for at få bred indflydelse
 • En arbejdsplads, hvor ordentligheden og kvaliteten af den pædagogiske indsats prioriteres højt, herunder et fokuseret arbejde med handleplaner, beboerkonferencer samt skriftlighed

Der kan forekomme case-arbejde i forbindelse med ansættelsessamtalen.

Løn og ansættelsesvilkår

ElevKollegiet er en selvejende institution, og vi læner os i løn- og ansættelsesvilkår op ad SL. Der indhentes straffe- og børneattest ved tilbud om ansættelse.

Generelle oplysninger

ElevKollegiet er en selvejende institution oprettet af Foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem, som har til formål at drive institutioner og projekter til gavn for socialt udsatte børn, unge og familier. Læs mere på www.jyskborneforsorg.dk.

Er du interesseret i at høre yderligere om stillingen, så er du velkommen til at henvende dig til forstander Birgit Larsen på tlf. nr. 61 61 43 71.

Ansøgningsfrist

Kan du genkende dig selv i det ovenstående, og har du fået lyst til at søge stillingen, så send din ansøgning samt relevante bilag (gerne som en samlet fil) til stillinger@elevkollegiet.dk så den er os i hænde senest d. 09.08.2020.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag d. 24.08.2020 og tirsdag d. 25. 08.2020​

Om os

Formålet med opholdet på ElevKollegiet er overordnet, gennem botræning, jobtræning og socialfærdighedstræning, at bringe beboerne i en positiv psykologisk og social udvikling, med det overordnede formål at gøre vedkommende så selvstændig og deltagende i det almindelige samfundsliv som muligt. 

​Kontakt information

ElevKollegiet

Høvej 35, 8200 Aarhus N

Åbningstider

alle dage 07:00 - 23:00

Telefon: 86229008

E-mail: info@elevkollegiet.dk

Kontakt ElevKollegiet i dag

Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre mere om, hvad vi kan gøre for dig. Vi svarer hurtigst muligt

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt