Elevkollegiet​

Målgruppe og målsætning

Formål og målsætning med ophold på ElevKollegiet:

ElevKollegiet er godkendt som Socialpædagogisk bo- og opholdssted i henhold til Servicelovens § 107 og Barnets lov § 43, stk. 1, nr. 6 og stk. 3 til unge voksne mellem 17 ½ og 30 år,

med behov for midlertidigt ophold i botilbud eller ungestøtte i form af ophold på ungehjem jf. Barnets lov § 114, stk. 1, nr. 1

Formålet med opholdet på ElevKollegiet er overordnet, gennem botræning, jobtræning og socialfærdighedstræning, at bringe beboerne i en positiv psykologisk og social udvikling, med det overordnede formål at gøre vedkommende så selvstændig og deltagende i det almindelige samfundsliv som muligt. Derudover er det en central faglig målsætning at støtte beboerne i en afklaring af fremtidig beskæftigelses – samt boform.​

Målgruppen

​ElevKollegiets målgruppe har behov for et midlertidigt botilbud og eller ungestøtte (jf. §114 BL) med udvidet støtte, vejledning og socialpædagogisk indsats; herunder botræning, jobtræning og social færdighedstræning.

Målgruppen omfatter unge voksne i alderen 17,5 – 30 år, som kan have forskellige former for emotionelle, psykiske, sociale samt kognitive vanskeligheder, såfremt dette ikke udmønter sig i markant udadreagerende verbal eller fysisk adfærd.

Derudover kan målgruppen have psykiatriske diagnoser, men de skal ved indskrivning være medicinsk velbehandlede eller være i et medicinsk udredningsforløb.

Målgruppen kan endvidere have lettere misbrugsproblematikker, hvis dette ikke er hovedproblemstillingen.​​

Målgruppen er ved indskrivning oftest kendetegnet ved ikke at have været i stand til at honorere de krav, forventninger samt forpligtigelser, der stilles på det ordinære arbejdsmarked, traditionelle virksomhedspraktikker eller i uddannelsessystemet. 

Der vil oftest være behov for et mere intensivt, rummeligt samt individuelt tilrettelagt forløb, hvilket kan imødekommes i ElevKollegiets tilbud om intern beskæftigelse i vores værksted, køkken samt pedelfunktion. 

Formålet er herigennem afdække ressourcer og vanskeligheder, støttebehov samt evne til at arbejde, og at ruste den enkelte til på sigt at komme i ekstern praktik, uddannelse eller ordinær beskæftigelse – eller at blive afklaret til anden type beskæftigelse/forsørgelse i tæt samarbejde med det lokale jobcenter.

Målgruppen er således kendetegnet ved at have behov for botræning i bredeste forstand, erhvervsafklaring i forhold til job, beskæftigelse eller uddannelse samt socialpædagogisk indsats i forhold til emotionelle, psykiske, sociale og eller kognitive vanskeligheder.​

Om os

Formålet med opholdet på ElevKollegiet er overordnet, gennem botræning, jobtræning og socialfærdighedstræning, at bringe beboerne i en positiv psykologisk og social udvikling, med det overordnede formål at gøre vedkommende så selvstændig og deltagende i det almindelige samfundsliv som muligt. 

​Kontakt information

ElevKollegiet

Høvej 35-37, 8200 Aarhus N

Åbningstider

Hverdage 08:00 - 22:00

Weekend 11.30 - 22.00

Telefon: 86229008

E-mail: info@elevkollegiet.dk

Kontakt ElevKollegiet i dag

Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre mere om, hvad vi kan gøre for dig. Vi svarer hurtigst muligt

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt