Elevkollegiet​

ElevKollegiets værdigrundlag og menneskesyn

Værdigrundlag

Som en del af Foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem, så har ElevKollegiet et sæt overordnede værdier, der er som følger:

 • Vi agter menneskets værdighed.
 • Vi holder hinandens liv i vores hænder.
 • Vi vil skabe de bedste betingelser for livsudfoldelse.
 • Vi vil indgå i relationer med tillid og åbenhed.

Relationsværdier

På ElevKollegiet arbejder vi ud fra en relationspædagogisk tankegang, hvor vi tager afsæt i disse relationsværdier:

 • Tydelighed
 • Gennemsigtighed
 • Forudsigelighed
 • Ægthed
 • Interesse
 • ​Ikke altid accept - men ALTID respekt.​

Vi ser det som en grundlæggende værdi at møde og arbejde med beboerne i det, som vi kalder ”lærende relationer.”

 • Troværdighed
 • ​Ligeværdighed
 • Gensidig respekt

er den lærende relations forudsætninger, hvorfor disse er nøgleord i al pædagogisk praksis på ElevKollegiet.​

Når relationen mellem beboer og medarbejder som udgangspunkt er asymmetrisk, så er det en forudsætning, at vi evner at møde beboerne med "ligeværdighed" og i øjenhøjde. Når vi ønsker at støtte en positiv udvikling af beboernes selvopfattelser (identitet), så er det vigtigt, at de mødes anerkendende og validerende og ikke ikke stigmatiseres unødigt. Det betyder, at beboerne udvikler egen identitet og relationskompetence i samværet og samspillet med det professionelle personale.​

Menneskesyn

Vi er af den overbevisning at menneskesynet eller den fremherskende diskurs definerer grundtonen i samværet med beboerne. 

Menneskesynet på ElevKollegiet tager udgangspunkt i følgende;

 • Alle mennesker gør det bedste de kan, med de forudsætninger, de har
 • Mennesket er ikke bare, vi bliver i kraft af den måde, vi bliver mødt på
 • Alle mennesker har ressourcer
 • Hvis du ikke kan finde vejen, har du endnu ikke forstået kortet
 • Problemadfærd er mestring af noget, der er svært, og blot et udtryk for færdigheder, der endnu ikke er lært
 • En mestring har altid en mening, den kan blot være svær at se
 • ​At forvente det bedste er med til at skabe det bedste
 • Alle mennesker vil, hvad de kan
 • ​Mennesket udvikler sig bedst i ligeværdige relationer
 • Alle kan være realistisk deltagende i forhold til afdækning af udviklingsmål
 • ​Alle kan have (og skal derfor sikres) ejerskab i forhold til egne udviklingsmål

Om os

Formålet med opholdet på ElevKollegiet er overordnet, gennem botræning, jobtræning og socialfærdighedstræning, at bringe beboerne i en positiv psykologisk og social udvikling, med det overordnede formål at gøre vedkommende så selvstændig og deltagende i det almindelige samfundsliv som muligt. 

​Kontakt information

ElevKollegiet

Høvej 35-37, 8200 Aarhus N

Åbningstider

Hverdage 08:00 - 22:00

Weekend 11.30 - 22.00

Telefon: 86229008

E-mail: info@elevkollegiet.dk

Kontakt ElevKollegiet i dag

Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre mere om, hvad vi kan gøre for dig. Vi svarer hurtigst muligt

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt