Elevkollegiet​

takst

ElevKollegiet er godkendt til at indskrive beboere efter både § 107 og § 76.

Taksterne justeres løbende d. 1 januar hvert år med den almindelige fremskrivningsprocent.

Priser pr. 01.01.2022

Takst § 107: 41.370 kr. pr. beboer pr. måned i gennemsnit

Takst § 66/76: 60.400 kr. pr. beboer pr. måned i gennemsnit

Der kan være nogle helt særlige omstændigheder, der afstedkommer en midlertidig forhøjelse af taksten. Dette aftales altid med den kommunale sagsbehandler forud for indskrivning.

Regninger fremsendes fra Jysk Børneforsorg/Fredehjems hovedkontor.​

Beboerne dækker selv tøj, medicin, lommepenge og øvrige personlige fornødenheder

​Beboerne betaler 3000 kr. for kost og husleje pr. måned:

Kost: 800 kr.

og

Husleje: 2300 kr.

Dette opkræves fra den visiterende kommune.

Iværksættelse af ekstraordinære foranstaltninger sker alene, når dette indgår som en del af handleplanen og når betalingsspørgsmålet forinden er afklaret.

Opholdskommune træffer afgørelser vedr. udgifter til skolegang og/eller uddannelse.​​

Om os

Formålet med opholdet på ElevKollegiet er overordnet, gennem botræning, jobtræning og socialfærdighedstræning, at bringe beboerne i en positiv psykologisk og social udvikling, med det overordnede formål at gøre vedkommende så selvstændig og deltagende i det almindelige samfundsliv som muligt. 

​Kontakt information

ElevKollegiet

Høvej 35-37, 8200 Aarhus N

Åbningstider

Hverdage 07:00 - 23:00

Weekend 10.00 - 23.00

Telefon: 86229008

E-mail: info@elevkollegiet.dk

Kontakt ElevKollegiet i dag

Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre mere om, hvad vi kan gøre for dig. Vi svarer hurtigst muligt

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt