ELEVKOLLEGIET​​

​§76 stk. 3 nr. 1 Efterværn

Beskrivelse af målgruppen

ElevKollegiet er godkendt som opholdssted jf. § 66 stk. 1, nr. 6 i Serviceloven. ElevKollegiets målgruppe har behov for efterværn (jf. § 76 SL) med udvidet støtte, vejledning og socialpædagogisk indsats; herunder botræning, jobtræning og social færdighedstræning.

Målgruppen omfatter unge voksne i alderen 17 - 23 år, som kan have forskellige former for emotionelle, psykiske, sociale samt kognitive vanskeligheder, såfremt dette ikke udmønter sig i markant udadreagerende verbal eller fysisk adfærd. Derudover kan målgruppen have psykiatriske diagnoser, men de skal ved indskrivning være medicinsk velbehandlede eller være i et medicinsk udredningsforløb. Målgruppen kan endvidere have lettere misbrugsproblematikker, hvis dette ikke er hovedproblemstillingen.

Målgruppen er ved indskrivning oftest kendetegnet ved ikke at have været i stand til at honorere de krav, forventninger samt forpligtigelser, der stilles på det ordinære arbejdsmarked, traditionelle virksomhedspraktikker eller i uddannelsessystemet. Der vil oftest være behov for et mere intensivt, rummeligt samt individuelt tilrettelagt forløb, hvilket kan imødekommes i ElevKollegiets tilbud om intern beskæftigelse i vores værksted, køkken samt pedelfunktion. Formålet er herigennem at ruste den enkelte til på sigt at komme i ekstern praktik, uddannelse eller beskæftigelse.

​Målgruppen er således kendetegnet ved at have behov for botræning i bredeste forstand, erhvervsafklaring i forhold til job, beskæftigelse eller uddannelse samt socialpædagogisk indsats af emotionelle, psykiske, sociale og eller kognitive vanskeligheder, herunder:

 • Omsorgssvigt
 • Personlighedsforstyrrelse
 • Tilknytningsforstyrrelse
 • Autismespektrum
 • Forandret virkelighedsopfattelse
 • Opmærksomhedsforstyrrelse
 • Anden psykisk vanskelighed
 • Angst
 • Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse
 • Andet socialt problem
 • Anden udviklingsforstyrrelse
 • Depression

Aldersgruppe

17 - 23 år 

Om os

Formålet med opholdet på ElevKollegiet er overordnet, gennem botræning, jobtræning og socialfærdighedstræning, at bringe beboerne i en positiv psykologisk og social udvikling, med det overordnede formål at gøre vedkommende så selvstændig og deltagende i det almindelige samfundsliv som muligt. 

​Kontakt information

ElevKollegiet

Høvej 35-37, 8200 Aarhus N

Åbningstider

Hverdage 08:00 - 23:00

Weekend 10.00 - 23.00

Telefon: 86229008

E-mail: info@elevkollegiet.dk

Kontakt ElevKollegiet i dag

Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre mere om, hvad vi kan gøre for dig. Vi svarer hurtigst muligt

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt