​Skriv en E-mail:

Info@elevkollegiet.dk

Ring til os:

86 22 90 08

Udviklingssamtaler

Alle beboere på ElevKollegiet har løbende udviklingssamtaler med deres tovholder. Udviklingssamtalerne kan være en gang ugentligt eller en gang hver 14 dag, afhængig af beboerens ønske og behov. Udviklingssamtalerne har karakter af helt traditionelle pædagogiske samtaler, hvor det er den unges helt personlige temaer, der sættes i spil kombineret med et fokus på indholdet en den kommunale handleplan samt interne pædagogiske udviklingsplan.

Samtalerne varetages af pædagogerne på stedet, og der er mulighed for supervision i forhold hertil af ElevKollegiets forstander, som er uddannet pædagog, supervisor og psykoterapeut eller ved behov herfor af en ekstern psykologuddannet supervisor.​

å ElevKollegiet er der i forvejen et højt dialogniveau, og alle medarbejdere har kontinuerligt samtaler med de unge. Forskellen på udviklingssamtalerne og de samtaler, der hele tiden foregår er, at udviklingssamtalerne skemasættes og på den måde formaliseres som et tilbud i tilbuddet.

Der er i samtaleforløbene altid fokus på, at koordinere indhold og udbytte heraf med den kommunale handleplan og den interne udviklingsplan, således der er sammenhæng mellem samtaleforløbene og det overordnede formål med indsatsen og opholdet på Elevkollegiet.​

ElevKollegiet   |   Høvej 35 - 37   |   8200 Aarhus N   |   Tlf.: 61 61 43 71   |   E-mail: birgit@elevkollegiet.dk  |  CVR: 25841832